Respect

Respect verwijst naar een actieve houding waarbij ik zichtbaar bewondering toon voor wie de ander is en wat hij denkt.

Ik zet mij bewust in voor elk kind, ouder of collega die specifieke noden heeft, van welke aard ook.

Ik respecteer ieders eigenheid. In onze houding en communicatie gaan we steeds respectvol om met elkaar.

Echtheid

In wat we zeggen zijn we echt en als we iets beloven, doen we dat dan ook.

In onze communicatie, denken en handelen vertrekken we steeds onbevooroordeeld vanuit een open geest. We zorgen voor een open en warm klimaat, waar niet alleen leerkrachten en leerlingen, maar ook ouders het gevoel hebben dat ze steeds met hun vragen en problemen bij iemand terechtkunnen.

Verbondenheid

Onze verbondenheid vertaalt zich in zorg dragen, samen werken, samen leven en samen delen met het doel elkaar op die manier te versterken.

Ik kies bewust voor een menswording van kinderen in een veelzijdige verbondenheid met zichzelf als persoon. Onze verbondenheid geldt ook voor de anderen, de gemeenschap, de wereld, de dingen, de natuur, de cultuur en parochiegemeenschap.

Dynamiek

Ieder van ons probeert de dagelijkse opdracht uit te oefenen met aanstekelijk enthousiasme, met gedreven bekwaamheid en in een ondernemende geest.

Binnen ‘De Wegwijzer’ staan we open voor vernieuwing en zien die als een uitdaging.

Professionaliteit

In ‘De Wegwijzer’ focussen we heel bewust op talentontwikkeling. Jij en ik geloven in de groeimogelijkheden van elk kind en van iedere volwassene.

Iedereen is in staat tot zelfreflectie met als doel de rijkdom van eigen sterktes te herkennen en te benutten. Daarnaast hebben we ook oog voor de rijke diversiteit van talenten bij onze leerlingen en collega’s.

Samen met collega’s streven we naar het optimale gebruik van beschikbare middelen om kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aan te bieden. Binnen ‘De Wegwijzer’ wil ik mij blijvend bekwamen en dat niet alleen via externe nascholing, maar ook via uitwisseling van ervaringen en kennis met collega’s.