Toon Ducatteeuw
voorzitter

Willy Calleeuw
ondervoorzitter

Ingrid Jost
secretaris

Dominique Ervijn
penningmeester

Ilse Barbe

Stefaan Casteleyn

Sofie Coopman

Lode De Tollenaere

Elly De Vuyst

Ann Delaere

An Delanghe

Dominiek Depoortere

Rik Deweer

Frank Kemseke

Sigrid Parmentier

Dominique Stas-Orban

Wouter Van Der Donckt

Geert Van Driessen

Marc Van Steenberghe